Spring Car Show – Amithtown

284 E. Main Street
Smithtown, NY 11787